برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس

برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس
قیمت: 7,000 تومان

• قابل اجرا در اکسس 2003 و نسخه های بعدی
• امکان درخواست کمک از طراح(فروشنده) در مورد پروژه و ایجاد تغییرات در صورت لزوم (رایگان در حد متعارف)
• طراحی فرم های ورود داده به دو شکل: فرم های مقید که به جدول یا کوئری پیوند دارند و هر گونه تغییر یا ثبت رکورد جدید را در جدول مربوطه منعکس می کنند. فرمهای نامقید که بوسیله کدهای VBA اطلاعات را ذخیره و ویرایش می کنند.در این فرم ها رفتار کاربران به شکل کاراتری کنترل شده و کنترل خطای ساده ای با کدنویسی انجام شده است. طراحی کوئری به منظور تهیه رکوردست مورد نیاز ساب فرم ها و نیز حذف رکورد خاص از جدول خاص، جستجو و ایجاد رکورست مورد نیاز گزارشات (Report)

فروشنده فایل در سایت حاضر، طراح و برنامه نویس آن نیز می باشد.

تصاویری ازمحیط برنامه:

اجزای پروژه:
جداول:
• هزینه ها (بابت ها)
• پرداخت هزینه ها
• محصولات (کالاها)
• مشخصات محصولات و کالاها
• ورود کالا
• مراکز گارانتی
• مشتریان
• فاکتور فروش
• کالاهای فاکتور فروش
• دریافت اقساط
• چک های دریافتی

فرم
برقرای روابط(Relationships) بین جداول

پرس و جوها (query):• حذف بابت هزینه خاص
• حذف مشتری خاص
• حذف مشخصات کالای خاص
• جستجو و حذف فاکتور پرداخت خاص
• گزارش فروش
• جستجوی فاکتور پرداخت هزینه
• جستجوی محصول
• جستجوی فاکتور فروش
• جستجوی مشتری با نام
• جستجوی مشتری با کد
• جستجوی کالا
• ایجاد رکوردست برای فرم ثبت پرداخت هزینه ها
• ایجاد رکوردست برای فرم ثبت مشخصات محصولات
• ایجاد رکوردست برای فرم ثبت اطلاعات مشتریان

گزارشات (Report):
• گزارش فروش در محدوده تاریخی معین
• گزارش پرداخت هزینه ها در محدوده تاریخی خاص
• مشاهده فاکتور پرداخت جستجو شده
• مشاهده مشتری جستجو شده با کد
• مشاهده اطلاعات مشتری جستجو شده با نام
• مشاهده خرید مشتری جستجو شده

کدهای مختصر VBA برای باز کردن فرم ها، گزارشات و اجرای کوئری ها و نیز دادن پیام های مناسب به کاربر، کنترل خطای ساده و کنترل روند اجرای برنامه

این محصول بلافاصله پس از پرداخت آنلاین هزینه با کارت عضو شتاب، قابل دانلود و استفاده می باشد.

خرید

دانلود کارآموزی برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از download

خرید فایل word برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از download

دریافت فایل pdf برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از download

دانلود پروژه برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از download

خرید پروژه برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از download

دانلود فایل برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از download

دریافت نمونه سوال برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از download

دانلود پروژه برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از download

خرید پروژه برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از download

دانلود مقاله برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از download

دریافت مقاله برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از download

خرید فایل برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از download

دانلود تحقیق برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از download

خرید مقاله برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از download

دانلود فایل pdf برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از download

دانلود مقاله برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از www

خرید پروژه برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از www

دانلود فایل برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از www

دریافت فایل word برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از www

خرید نمونه سوال برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از www

دانلود فایل برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از www

دریافت فایل word برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از www

دانلود فایل word برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از www

خرید فایل برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از www

دانلود تحقیق برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از www

دریافت فایل pdf برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از www

دانلود پروژه برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از www

خرید کارآموزی برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از www

دانلود فایل pdf برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از www

دانلود کارآموزی برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از www

دانلود مقاله برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از pdf

دریافت پروژه برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از pdf

دانلود فایل pdf برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از pdf

خرید فایل برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از pdf

دانلود فایل pdf برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از pdf

دریافت کارآموزی برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از pdf

دانلود پروژه برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از pdf

خرید تحقیق برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از pdf

دانلود پروژه برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از pdf

دریافت تحقیق برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از pdf

خرید فایل برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از pdf

دانلود پروژه برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از pdf

خرید فایل برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از pdf

دانلود نمونه سوال برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از pdf

دانلود فایل برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از pdf

دانلود کارآموزی برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از word

دریافت فایل برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از word

دانلود فایل برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از word

خرید نمونه سوال برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از word

دانلود تحقیق برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از word

دانلود تحقیق برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از word

خرید فایل word برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از word

دانلود پروژه برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از word

دریافت فایل برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از word

دانلود پروژه برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از word

دانلود پروژه برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از word

دانلود فایل برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از word

دریافت فایل برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از word

دانلود پروژه برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از word

دانلود کارآموزی برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از word

دریافت تحقیق برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از free

دانلود مقاله برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از free

دانلود فایل pdf برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از free

خرید تحقیق برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از free

دانلود پروژه برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از free

دریافت کارآموزی برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از free

دانلود فایل word برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از free

دریافت مقاله برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از free

دانلود فایل برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از free

دانلود فایل برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از free

دریافت فایل pdf برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از free

خرید کارآموزی برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از free

دانلود کارآموزی برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از free

دریافت فایل word برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از free

خرید تحقیق برنامه فروشگاه لوازم خانگی با اکسس از free


مطالب تصادفی