برنامه مدیریت هزینه پروژه ها

برنامه مدیریت هزینه پروژه ها
قیمت: 28,000 تومان

نرم افزار مدیریت هزینه پروژه ها چیست؟

نرم افزار مدیریت هزینه پروژه ها، نرم افزاری است برای شرکت های پیمانکاری که در آن چندین پروژه توسط همکاران آن شرکت مدیریت می شود. به جهت مبادله مبالغ زیادی در شرکت نیاز است که کلیه عملیات هزینه ای این پروژه ها کنترل شود.

از طرفی میزان دریافتی و هزینه کردهای هر نفر از همکاران و محل هزینه کرد آنها نیز باید مشخص شود.

لذا به سفارش یکی از مشتریان گروه راهنمای دلفی بر آن شدیم تا این نرم افزار را تولید و در اختیار شرکت ها و پیمانکاران عزیز قرار دهیم تا بتوانند به راحتی هزینه کردهای خود را در خصوص هر پروژه مدیریت نمایند.

امکانات نرم افزار الف) داده های اولیه:

1- تنخواه گردان: افرادی که هزینه ها را انجام می دهند. شامل مشخصات زیر هستند:

1-1- کد تنخواه گردان

1-2- نام و نام خانوادگی

1-3- موجودی اولیه تنخواه

2- پروژه ها: محل هزینه کردها. شامل مشخصات زیر می باشد:

2-1- کد پروژه

2-2- نام پروژه

2-3- کارفرمای پروژه

2-4- تلفن کارفرما

2-5- آدرس پروژه

3- هزینه ها: شرح انواع هزینه کردهای پروژه ها. شامل مشخصات زیر می باشد:

3-1- گروه هزینه ها

3-1-1- کد گروه هزینه ها

3-1-2- نام گروه هزینه ها

3-2- هزینه ها

3-2-1- کد گروه هزینه ها

3-2-2- کد هزینه ها

3-2-3- نام هزینه ها

ب) ثبت اسناد:

شامل ثبت کلیه دریافتی ها و پرداختی ها می باشد.

1- ثبت پرداخت تنخواه: در این قسمت مبالغی را که به تنخواه گردان پرداخت می شود ثبت می گردد. شامل موارد زیر می باشد:

1-1- شماره ثبت

1-2- تاریخ ثبت

1-3- کد تنخواه گردان (مشخصاتش را خودکار نمایش می دهد)

1-4- مبلغ پرداختی

1-5- محل پرداخت تنخواه (شرح مختصری در خصوص نحوه پرداخت تنخواه شامل: پرداخت نقدی، چک شماره —- مشتری —- و ….)

2- ثبت سند هزینه ها: کلیه هزینه های انجام شده تنخواه گردان ها در آن ثبت خواهد شد. شامل موارد زیر می باشد:

2-1- شماره سند

2-2- تاریخ ثبت سند

2-3- کد پروژه (مشخصات پروژه خودکار نمایش داده می شود)

2-4- کد گروه هزینه ها (مشخصات گروه هزینه ها خودکار نمایش داده می شود)

2-5- کد هزینه ها (بر اساس کد گروه هزینه ها، مشخصات هزینه ها خودکار نمایش داده می شود)

2-6- شرح هزینه

2-7- مبلغ هزینه

2-8- شماره سند هزینه (شامل فیش بانکی، رسید پرداختی و ….)

2-9- تاریخ سند هزینه کرد

2-10- توضیحات سند هزینه کرد

2-11- کد تنخواه گردان

ج) گزارشات:

1- گزارش پروژه ها: شامل ریز هزینه کردهای مربوط به پروژه به شرح زیر می باشد:

1-1- مشخصات پروژه

1-2- کد گروه هزینه

1-3- کد هزینه

1-4- شماره سند هزینه کرد

1-5- تاریخ هزینه کرد

1-6- شرح هزینه

1-7- مبلغ هزینه

1-8- تنخواه گردان

1-9- جمع کل هزینه ها

2- گزارش تنخواه ها: شامل ریز پرداختی ها به تنخواه گردان ها به شرح زیر می باشد:

2-1- مشخصات تنخواه گردان

2-2- شماره ثبت تنخواه

2-3- تاریخ ثبت تنخواه

2-4- مبلغ تنخواه

2-5- محل پرداخت

2-6- مبلغ بستانکاری تنخواه گردان

2-7- مبلغ بدهکاری تنخواه گردان

3- گزارش هزینه کرد تنخواه گردان: شامل ریز هزینه کرد تنخواه گردان به شرح زیر می باشد:

3-1- مشخصات تنخواه گردان

3-2- شماره ثبت سند

3-3- تاریخ ثبت سند

3-4- کد پروژه

3-5- کد گروه هزینه ها

3-6- کد هزینه ها

3-7- شرح هزینه

3-8- مبلغ هزینه

3-9- مبلغ بستانکار

3-10- مبلغ بدهکار

نحوه نصب و استفاده:
برای استفاده از این نرم افزار پس از دانلود از لینک اشاره شده فایل زیپ را باز نموده و نرم افزار را نصب نمایید. مشخصات خود را در قسمت تنظیمات نرم افزار ثبت کرده و سریال تولید شده نرم افزار به همراه کد رهگیری خرید خود را اطلاع دهید تا کد فعال سازی را حداکثر تا 24 ساعت دریافت نمایید.

فرمت فایل: exe
سیستم عامل مورد نیاز: ویندزهای XP, 7, 8, 10

خرید

دانلود کارآموزی برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از download

خرید فایل word برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از download

دریافت فایل pdf برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از download

دانلود پروژه برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از download

خرید پروژه برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از download

دانلود فایل برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از download

دریافت نمونه سوال برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از download

دانلود پروژه برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از download

خرید پروژه برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از download

دانلود مقاله برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از download

دریافت مقاله برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از download

خرید فایل برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از download

دانلود تحقیق برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از download

خرید مقاله برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از download

دانلود فایل pdf برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از download

دانلود مقاله برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از www

خرید پروژه برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از www

دانلود فایل برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از www

دریافت فایل word برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از www

خرید نمونه سوال برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از www

دانلود فایل برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از www

دریافت فایل word برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از www

دانلود فایل word برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از www

خرید فایل برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از www

دانلود تحقیق برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از www

دریافت فایل pdf برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از www

دانلود پروژه برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از www

خرید کارآموزی برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از www

دانلود فایل pdf برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از www

دانلود کارآموزی برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از www

دانلود مقاله برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از pdf

دریافت پروژه برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از pdf

دانلود فایل pdf برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از pdf

خرید فایل برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از pdf

دانلود فایل pdf برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از pdf

دریافت کارآموزی برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از pdf

دانلود پروژه برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از pdf

خرید تحقیق برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از pdf

دانلود پروژه برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از pdf

دریافت تحقیق برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از pdf

خرید فایل برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از pdf

دانلود پروژه برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از pdf

خرید فایل برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از pdf

دانلود نمونه سوال برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از pdf

دانلود فایل برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از pdf

دانلود کارآموزی برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از word

دریافت فایل برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از word

دانلود فایل برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از word

خرید نمونه سوال برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از word

دانلود تحقیق برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از word

دانلود تحقیق برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از word

خرید فایل word برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از word

دانلود پروژه برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از word

دریافت فایل برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از word

دانلود پروژه برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از word

دانلود پروژه برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از word

دانلود فایل برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از word

دریافت فایل برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از word

دانلود پروژه برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از word

دانلود کارآموزی برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از word

دریافت تحقیق برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از free

دانلود مقاله برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از free

دانلود فایل pdf برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از free

خرید تحقیق برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از free

دانلود پروژه برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از free

دریافت کارآموزی برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از free

دانلود فایل word برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از free

دریافت مقاله برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از free

دانلود فایل برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از free

دانلود فایل برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از free

دریافت فایل pdf برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از free

خرید کارآموزی برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از free

دانلود کارآموزی برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از free

دریافت فایل word برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از free

خرید تحقیق برنامه مدیریت هزینه پروژه ها از free


مطالب تصادفی